0548-366715 info@aangifteninvullen.nl
FAQ

FAQ

Ik heb geen aangiftebiljet ontvangen. moet ik toch aangifte doen?

Ook als u geen aangiftebiljet heeft ontvangen van de Belastingdienst kan het toch zijn dat u verplicht bent om belastingaangifte te doen, bijvoorbeeld als u freelance inkomsten hebt. Doet u in dat geval geen belastingaangifte, dan riskeert u een (forse) boete.

Verder is het in veel gevallen zelfs voordelig om aangifte te doen, ook al bent u hiertoe niet verplicht. Onze ervaring is namelijk dat het merendeel van de mensen recht heeft op een teruggave van belastinggeld. Doet u geen aangifte dan laat u deze teruggave dus liggen. Wij kunnen eenvoudig voor u berekenen of het in uw situatie voordelig is om belastingaangifte te doen.

Wat moet ik meenemen bij het invullen van de aangifte?

Op onze website kunt u een uitgebreide lijst vinden met zaken die nodig zijn. Onze voorkeur gaat echter uit naar een bezoek bij u aan huis zodat u in ieder geval alle zaken bij de hand heeft.

Hoe kan aangifteinvullen.nl nou zo goedkoop zijn?

Het invullen van een belastingaangifte hoeft niet duur te zijn als de informatie voorhanden is. Dit is de reden dat wij in verreweg de meeste gevallen onze klanten aan huis bezoeken zodat alle benodigde informatie beschikbaar is.

Dit in tegenstelling tot de meeste accountants- en boekhoudkantoren waar u nog zelf uw spullen naar toe moet brengen. Vervolgens heeft u er dan geen enkele controle meer op hoeveel uur wordt besteed aan uw aangifte. De meeste accountants- en boekhoudkantoren zijn dan ook niet toegerust op het verzorgen van particuliere belastingaangiftes maar meer op de zakelijke belastingaangiftes.
Ook hebben wij geen kosten van dure kantoorpanden.

Kan aangifteinvullen.nl ook bezwaarprocedures voor mij voeren?

Jazeker, ook hier kan het team van aangifteinvullen.nl u mee behulpzaam zijn. Kijk hier voor onze scherpe tarieven.  Uiteraard zullen wij vooraf een duidelijke kostenindicatie afgeven zodat u achteraf nooit met verrassingen wordt geconfronteerd.

Kan ik ook bij aangifteinvullen.nl terecht voor buitenland aangiftes?

Jazeker. aangifteinvullen.nl heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van belastingaangiftes van mensen die wonen in Nederland en werken in het buitenland of wonen in het buitenland en werken in Nederland.

Omdat dit veelal de wat gecompliceerdere aangiftes betreffen, hanteren wij hiervoor afwijkende tarieven. Neemt u gerust contact met ons op.

Kan ik ook voor andere zaken bij jullie terecht?

Wij kunnen u met alle belastinggerelateerde zaken helpen.

Moet ik mijn vooringevulde belastingaangifte nakijken?

Vanaf 2009 vult de Belastingdienst uw aangifte gedeeltelijk zelf in. Het gaat dan om loongegevens en bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw eigen woning. Uw aftrekposten dient u altijd nog zelf in uw belastingaangifte te verwerken.

Belastingplichtigen dienen zich goed te realiseren dat de Belastingdienst zich slechts zal beperken tot het voorinvullen van enkele basisgegevens. De Belastingdienst zal u niet adviseren hoe u uw belastingaangifte zo optimaal mogelijk kunt invullen.

Het invullen van uw aangifte blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Ook als de Belastingdienst deze gedeeltelijk zelf invult. U dient uw aangifte dan ook altijd goed na te zien en deze zeker niet ongezien te retourneren aan de Belastingdienst. Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn zodat u ongewenste navorderingen en boetes voorkomt.